Inwestowanie dla początkujących: od czego zacząć, instrukcje krok po kroku

Ile możeszzacząć?

Możeszzacząćinwestować z niewielkąkwotą, na przykład od 1000 rubli. to cena jednego OFZ. Koszt funduszy inwestycyjnych zaczyna się od 5000 rubli. Do zakupu akcji wystarczy 2000 rubli. Ale takie inwestycje nie przyniosąkorzyści.

Jednocześnie rozpoczynanie inwestycji z dużąkwotą jest zbyt ryzykowne. Bez doświadczeniamożeszstracić wszystkie swoje oszczędności.Uważasię,żeoptymalna kwota dla początkującego wynosi około 30 000 rubli. Takie inwestycje nie przyniosądużych zysków, ale pozwolązapoznaćsię z niuansami rynku.Uwaga! Po rozłożeniu inwestycji na kilka instrumentów i uzyskaniu pierwszych wyników, zaleca się przeanalizowanie popełnionychbłędów i wybranie najdogodniejszych opcji dalszych inwestycji. Tylko wtedy kapitałmożnazwiększyć.

Algorytm krok po kroku dla początkującychDla pomyślnego startu początkujący inwestor przed przystąpieniem do pracy powinien zapoznaćsię z poradami ekspertów. Pomoże Ci to uniknąć typowych błędów w przyszłości.

Aby z powodzeniem rozpocząć inwestowanie z niewielkim kapitałem, zaleca siępostępować zgodnie z instrukcjami, które składająsię z następujących punktów:Definicja celu. Nie musi to byćmyślenie abstrakcyjne. Pożądany wynik powinien byćszczegółowookreślony i odnotowany na piśmie. Tylko jasne zrozumienie, dlaczego musisz zainwestować, pozwoli Ci określićwłaściwy kierunek działania i nie rezygnować od razu po pierwszej porażce.

photo_3

Studium terminologii oraz nazw wskaźników i instrumentów inwestycyjnych. Pozwoli Ci to poprawnie postrzegać otrzymane informacje w przyszłości.Edukacja. Ważne jest, aby inwestor nauczyłsięrozumiećistotę procesów zachodzących na rynku, zrozumiećzwiązekmiędzyrentownością a ryzykiem. Informacje możnauzyskać z książek, Internetu lub poprzez płatne konsultacje. Wymagana jest podstawowa wiedza, niezależnie od wybranej metody zarządzaniapieniędzmi(osobiście lub przez pośrednika).

Opracowanie planu działania w sytuacjach siływyższej. Nikt nie jest odporny na błędy. Nawet najbardziej doświadczeni inwestorzy dopuszczają je w swojej praktyce. Z góry zaplanowany plan pozwoli Ci nie pomylićsię w trudnej sytuacji.Tworzenie kapitałupoczątkowego. Nie zaleca się wykorzystywania pożyczonychśrodków na inwestycje. Lepiej poświęcićtrochę czasu i zgromadzićniezbędnąkwotę,optymalizując wydatki i regularnie odkładającczęść dochodów.

Wybór strategii. Zaleca się inwestorowi obiektywnąocenęwłasnychmożliwości i określenie stopnia akceptowalnego ryzyka. W przypadku obaw o utratękapitałuzaleca się zakup aktywów o niskim ryzyku. Jeśli chcesz uzyskaćwiększy zysk, możeszzainwestować w opcje i kontrakty futures.